Prijava

Kako biste uopće mogli išta mijenjati na svom korisničkom računu morate se prijaviti. To možete učiniti klikom na link Prijava koji se nalazi u glavnom izborniku.

Moj račun

Nakon što ste se prijavili u glavnom izborniku možete odabrati link Moj račun.

Nadzorna ploča

Kada ste otvorili stranicu moj račun pred sobom ćete imati novi izbornik sa više opcija od kojih je ona zadana Upravljačka ploča. Ostale opcije su narudžbe, preuzimanja, adrese, detalji računa i odjava.

Narudžbe

U ovom dijelu možete pregledati povijest vaših narudžbi.

Preuzimanja

U ovom dijelu možete pregledati povijest vaših preuzimanja.

Adresa

U ovom dijelu možete pregledati adrese koje ste unijeli za dostavu i naplatu te ih po potrebi promijeniti. Ako ste kao adresu za dostavu ostavili istu adresu kao za naplatu, onda će ona biti vidljiva samo u adresi za naplatu.

Detalji računa

U ovom dijelu možete pregledati sve podatke koje ste kod unosa svojih korisničkih podataka ostavili. Sve podatke također možete i izmijeniti.

Odjava

Nakon što ste izmjenjene podatke spremili možete se odjaviti klikom na Odjava. Moramo napomenuti da ovaj link ne briše vaš korisnički račun! Brisanje korisničkog računa u WordPressu trenutno nije moguće. Radimo intenzivno na tome i uvjereni smo da ćemo uskoro imati rješenje kojim će biti moguće da iz upravljačke ploče možete sami obrisati račun. Do tada nam se slobodno obratite na info@smartphoneservice.hr sa željom o brisanju korisničkog računa, što ćemo nakon primitka vašeg maila i učiniti.