UKRATKO
KOMPONENTA
JAMSTVO
Originalni ekran Samsung, Iphone i Huawei
Doživotno
Zamjena prednjeg i stražnjeg stakla iPhone i Samsung
Doživotno
Zamjenski ekrani Samsung, Iphone i Huawei
6 mjeseci
Ostali originalni ekrani
6 mjeseci
Ostali zamjenski ekrani
3 mjeseca
Baterije originalne
6 mjeseci
Baterije zamjenske
6 mjeseci
Originalni dijelovi
6 mjeseci
Zamjenski dijelovi
3 mjeseca
Softverski popravci
1 mjesec
Smočeni aparati
1 mjesec

Uvjeti jamstva i reklamacija

1. Smartphoneservice.hr jamči za kvalitetu i besprijekoran rad ugrađenih dijelova i izvršenih radova ukoliko se stranka pridržava pravilnih uvjeta korištenja.

2. Ukoliko dijelovi ili izvršeni radovi ne rade ispravno smartphoneservice.hr se obvezuje o svom vlastitom trošku popraviti ili zamijeniti neispravni dio u jamstvenom roku.

3. Stranka je dužna dostaviti reklamirani uređaj o svom trošku u naš servis.

4. Za uređaje koji su vodootporni nakon popravka u našem servisu ne garantiramo da će zadržati vodootpornost.

5. Za aparate koji su oksidirani, a pale prije servisa ne snosimo nikakvu odgovornost u slučaju da se tokom servisa ili nakon servisa više ne daju uključiti.

6. Za sim kartice, memorijske kartice te podatke ostavljene u aparatu ne odgovaramo.

7. Ne odgovaramo za kvarove nastale nepravilnim rukovanjem.

8. Ne odgovaramo za kvarove nastale utjecajem okoline kao što su hladnoća, vlaga, previsoka temperatura ili rad pod prevelikim naponom, udar groma, kvarovi nastali zbog neispravne električne instalacije, kvarove nastali elementarnim nepogodama.

9. Jamstvo prestaje uslijed mehaničkih oštećenja (pad, udarac...)

10. Jamstvo prestaje u slučaju softwareske nadogradnje ili otvaranjem i ugradnjom dijelova od treće strane.

11. Bez predočenja radnog naloga uređaj ne isporučujemo. Vlasnik radnog naloga je vlasnik uređaja.

12. Za aparate koji nakon servisa duže od 30 dana nisu preuzeti ne odgovaramo. Svojim potpisom radnog naloga stranka je suglasna da ukoliko ne preuzme uređaj u roku od 30 dana od obavijesti da su naručeni radovi završeni, smartphoneservice.hr ima pravo prodati nepreuzeti uređaj kako bi nadoknadio materijalne troškove i troškove ležarine.

13. Bez predočenja garantnog lista jamstvo ne priznajemo.

14. Smartphoneservice.hr daje jamstvo od 6 mjeseci od datuma ugradnje na originalne komponente, dijelove i opremu dok je jamstvo za zamjenske komponente, dijelove i opremu 3 mjeseca. Ovi rokovi vrijede osim za brendove i modele navedene u gornjoj tablici, odnosno za modele za koje dajemo doživotno jamstvo!

15. Za uređaje oštećene tekućinom koji su popravljeni u našem servisu jamstveni rok nije 6 mjeseci, već se trajanje jamstvenog roka dogovara sa serviserom.

16. Za softwareske popravke jamstveni rok je mjesec dana uz uvjet da uređaj nije softwareski modificiran od strane neovlaštenih osoba ili instalacijom štetnih aplikacija.

17. Smartphoneservice.hr je ovlašten od strane Applea te kao Apple certificirani servis za popravak uređaja van jamstva garantiramo najvišu kvalitetu usluge servisa Apple proizvoda. Za ostale brendove nismo certificirani od strane ni jedne korporacije ili proizvođača, ali bez obzira na to pružamo najveću kvalitetu popravaka svih uređaja te dajemo garanciju isključivo na svoje usluge, izvršene radove i dijelove.

18. Smartphoneservice.hr ne daje garanciju na komponente koje stranke donesu u naš servis da ih mi ugradimo kao niti na izvršene radove u kojima su korištene donešene komponente..

19. Smartphoneservice.hr garantira rok popravka reklamiranih uređaja od 60 radnih dana, ukoliko se taj rok ne ispoštuje smartphoneservice.hr će stranci izvršiti povrat novca za izvršene radove.

20. Tvorničko jamstvo na predani uređaj prestaje važiti nakon popravka uređaja u našem servisu.

21. Smartphoneservice.hr svaki uređaj koji je popravljen u našem servisu obilježava posebnim markicama na određenim mjestima na uređaju kako bi se zaštitio od neovlaštenog otvaranja od strane trećih osoba. Markice ne smiju biti oštećene na bilo koji način jer u tom slučaju smartphoneservice.hr smatra da je uređaj bio neovlašteno otvaran te ne priznaje jamstvo na dijelove i izvršene radove.

22. Jamstvo na zamjenu stakla je doživotno, te vrijedi za pojavljivanje mjehurića na ekranu, odvajanje od okvira, prestanaka rada toucha. Jamstvo na zamjenu stakla se ne odnosi na oštećenja nastala mehaničkim djelovanjem (nagnječenje, pad, udarac).

Radni nalog

1. Radni nalog se izdaje u svrhu dokaza da je uređaj ostavljen u našem servisu te bez predočenja radnog naloga uređaj nije moguće preuzeti.

2. Potpisivanjem radnog naloga stranka daje za pravo smartphoneservice.hr izvođenje svih potrebnih radova u svrhu održavanja ili popravka uređaja navedenog na radnom nalogu.

3. Radni nalog se izdaje u dva istvjetna primjerka (jedan za stranku, jedan za smartphoneservice.hr) te svojim potpisom radnog naloga stranka neopozivo prihvaća UVJETE JAMSTVA I REKLAMACIJA a koji se mogu naći na našoj web stranici.

4. Svojim potpisom radnog naloga stranka daje za pravo smartphoneservice.hr korištenje uređaja u svrhu probnog rada i testiranja.

5. Svojim potpisom radnog naloga stranka prihvaća odricanje svake odgovornosti smartphoneservice.hr servisa od gubitka podataka s uređaja, smartphoneservice.hr ne odgovara za sadržaj podataka, lozinki i šifri, kao ni za njihov gubitak ili eventualne optužbe za zloupotrebu istih. Stranka je dužna sama napraviti sigurnosnu kopiju podataka prije nego donese uređaj u servis a preporuka servisa je da se uređaj na servis donese resetiran i bez podataka što je navedeno na web stranici tvrtke. Zbog nekih servisnih zahvata kao što su obnavljanje ili ažuriranje softvera podaci se mogu izgubiti ili biti koruptirani zbog softverskih pogrešaka a ukoliko uređaj ima fizičke greške(oštećenja chipseta) postoji mogućnost da pri upisu novog softvera dodje do greški, ne prihvaćanja novog softvera, nemogućnosti aktivacije(apple uređaji), smrzavanja na početnoj poruci ili logu(Android uređaji) ili određenih nefunkcionalnosti. U tom slučaju je potreban prvo popravak fizičkih komponenti pa tek onda upis novog programa. To znači da pri upisivanju novog softvera ako dođe do otkrivanja greški uređaj se neće moći vratiti u stanje u kojem je donesen na servis bez popravka fizičkih komponenti, a za što servis ne može odgovarati jer je uređaj donešen neispravan.

6. Servisni nalog ili Jamstveni list su dokaz servisiranja u našem servisu te bez servisnog naloga ili jamstvenog lista uređaj ne možemo zaprimiti na eventualnu reklamaciju. Račun ne može poslužiti kao zamjena za servisni nalog ili jamstveni list jer ne sadrži podatke o uređaju.

7. Svojim potpisom radnog naloga stranka neopozivo prihvaća istinitost navedenog u radnom nalogu te neopozivo prihvaća sve uvjete koji su navedeni na radnom nalogu te u javnoj objavi na našoj web stranici(ova stranica) .

Zamijenjeni dijelovi

1. Predaju zamjenjenih dijelova nakon popravka u našem servisu stranka može zatražiti prije zaprimanja uređaja na servis što mora biti navedeno u radnom nalogu i to za sve dijelove osim za Apple i Samsung originalne dijelove. Zamijenjeni originalni dijelovi na Apple i Samsung uređajima ne mogu biti vraćeni stranci. Po pravilima navedenih tvrtki zamijenjeni stari i neispravni dio moramo vratiti proizvođaču.

2. Stare dijelove koji su zamijenjeni smartphoneservice.hr nije dužan čuvati niti predati stranci nakon servisa bez zahtjeva stranke.

3. Smartphoneservice.hr će stare zamijenjene dijelove pravilno ekološki zbrinuti.

4. Smartphoneservice.hr svoje ugrađene dijelove obilježava posebnim markerima.

Isporuka i dostava

1. Smartphoneservice.hr će u svrhu zadovoljstva klijenata dati sve od sebe da popravak izvrši u najkraćem mogućem roku.

2. Rok trajanja servisa se dogovara sa strankom te se utvrđuje na radnom nalogu.

3. Smartphoneservice.hr će po završetku radova obavijestiti klijenta što će biti evidentirano na radnom nalogu te u servisnom sustavu smartphoneservice.hr. Nakon što je stranka obaviještena o završetku radova ima rok od 30 dana za preuzimanje uređaja. Ukoliko prođe više od 30 dana smartphoneservice.hr ne odgovara za uređaj.

Prigovori i rješavanje sporova

1. U interesu smartphoneservice.hr je imati zadovoljne klijente te na putu k tom cilju uvijek se trudimo pošteno i u dobroj namjeri riješiti bilo kakvu reklamaciju, prigovor ili spor na obostrano zadovoljstvo servisa i klijenta.

2. Stranke mogu prigovore podnijeti e-mailom: info@smartphoneservice.hr ili pismeno na adresu: smartphoneservice.hr, Avenija Dubrovnik 16 – Avenue Mall, Zagreb.

3. Za rješavanje sudskih sporova nadležan je Sud u Zagrebu.

Posebni uvjeti servisa i izvršenja radova

1. Zbog karakteristične izvedbe nekih Apple uređaja postoji mogućnost da funkcija otiska prsta nakon popravka u našem servisu prestane normalno funkcionirati za što će stranka prije ostavljanja uređaja na servis biti obaviještena što će biti navedeno na radnom nalogu.

2. Softverski popravci imaju kraći jamstveni rok zbog toga što uzroci rušenja softvera mogu biti štetne aplikacije, neovlašteno probijanje sigurnosne zaštite uređaja, nadogradnje neoriginalnim programima.

3. Otključavanje uređaja na sve mreže vršimo originalnom opremom i originalnim kodovima nakon čega uređaj ostaje trajno otključan. Jamstvo na otključavanje ne dajemo zbog toga što ne postoji mogućnost da se uređaj nakon otključavanja sam zaključa. Ukoliko stranka ima jamstvo proizvođača koje ne želi izgubiti to mora napomenuti prije otključavanja kako bi smartphoneservice.hr znao koju metodu da koristi. Ukoliko stranka ne navede da želi zadržati jamstvo proizvođača, smartphoneservice.hr ne odgovara ako nakon otključavanja stranka ne može koristiti jamstvo proizvođača.

4. Probijanje lozinke ili uzorka zaključavanja uređaja može, a i ne mora dovesti do gubitka podataka. Zbog specifičnosti samog postupka smartphoneservice.hr ne odgovara u slučaju gubitka podataka, ali će na zahtjev stranke pokušati sačuvati podatke.

5. Otključavanje google lock aktivacije (FRP) smartphoneservice.hr je u mogućnosti izvršiti, ali ne odgovara za bilo kakve pravne posljedice samog postupka već za to odgovara isključivo stranka. To je zato što smartphoneservice.hr ne može znati je li stranka stvarni vlasnik uređaja ili je uređaj ukraden te stoga ne može snositi niakkvu odgovornost.

6. Otključavanje icloud aktivacije na Apple uređajima je opisano u općim uvjetima korištenja Apple korporacije te smartphoneservice.hr ne odgovara za bilo kakve pravne posljedice. Smartphoneservice.hr zahvaljujući opremljenosti i znanju naših servisera ima mogućnost skinuti icloud aktivacije pod posebim uvjetima koji se dogovaraju u našem servisu, a koji će biti navedeni na radnom nalogu i to sve isključivo na odgovornost stranke koja traži da se izvrše radovi.

7. Smartphoneservice.hr u dobroj namjeri i u skladu sa pozitivno poslovnom filozofijom i poštivanjem zakona ima pravo tražiti pismeno odricanje odgovornosti od bilo kakvih pravnih posljedica izvršavanja bilo kakve usluge koja se kosi sa općim uvjetima korištenja proizvođača.

8. Baterije za Apple uređaje kupljene preko webshopa koje stranka želi sama ugraditi su original MFI certificirane baterije, a ne original Apple baterije, odnosno originalne su, ali MFI se ne moraju programirati dok se original Apple baterije moraju programirati u našem servisu.

Doživotno jamstvo

Kako biste ugrađene dijelove koristili dugi niz godina potrebno je držati se nekih jednostavnih pravila, odnosno koristiti uređaj po pravilima proizvođača. Niže su navedeni uvjeti doživotnog jamstva.

1. Jamstvo je važeće samo ako je priložen jamstveni list kao dokaz kupnje na kojoj je vidljiv datum kupnje, ime i prezime kupca, broj modela i serijski broj proizvoda(IMEI) Smartphoneservice.hr zadržava pravo odbijanja jamstva ako nedostaju takve informacije ili su iste izmijenjene nakon originalne kupnje proizvoda od prodavača.

2. Smartphoneservice.hr obveze ograničene su na popravak kvara ili zamjenu neispravnog dijela.

3. Popravak mora izvršiti samo Smartphoneservice.hr. Jamstvo će biti nevažeće, čak i ako je bilo koji drugi servis pokušao otkloniti kvar ili bilo koji drugi kvar nevezan uz predmet jamstva. Svaki dio koji Smartphoneservice.hr ugrađuje je oznacen posebnim markicama kao i detektorima vlage koji ne smiju biti ostećeni.
Svaki aparat koji Smartphoneservice.hr popravlja je zapečačen posebnim markicama koje ne smiju biti ostećene jer to za smartphoneservice.hr znači da je uređaj otvaran od strane trećih osoba te u tom slucaju jamstvo prestaje vrijediti.
Smartphoneservice.hr neće biti dužan nadoknaditi troškove odštete, udovoljiti zahtjevima i nadoknaditi štetu koja je nastala zbog neovlaštenog popravljanja proizvoda.

4. Jamstvo nije prenosivo, odnosno jamstvo vrijedi samo ako uređaj na reklamaciju donese osoba koja je kupila ugrađeni dio.

JAMSTVO NE POKRIVA SLJEDEĆE:

Povremena provjeravanja, održavanje, popravak i zamjenu dijelova uslijed trošenja.
Estetska oštećenja, uključujući između ostalog ogrebotine i udubljenja, tragove trošenja, burn-in efekt ili efekt zapečene slike ili ghost slike (pročitaj više o burn in efektu...), lom, mehanička oštećenja, oštećenja uzrokovana vlagom, nagnječenjem(promjena boje ili razlivene boje po ekranu).
Zloupotrebu ili pogrešnu primjenu, uključujući, ali ne ograničavajući se na korištenje proizvoda osim za ispravnu svrhu ili onu koja nije u skladu sa uputama o održavanju i korištenju od strane proizvođača. Oštećenja nastala korištenjem proizvoda s dodatnim priborom koji nije odobren od strane Smartphoneservice.hr. Kvar na proizvodu nastao od neispravnog postavljanja ili korištenja koje nije u skladu s uputama i tehničkim ili sigurnosnim standardima navedenim u priručniku za korištenje.

Nezgode, viša sila, udari groma, poplava, požar, fluktuacija napona ili sve ostalo što nije u nadležnosti tvrtke Smartphoneservice.hr.
Neovlašteni prepravci na proizvodu s ciljem udovoljavanja lokalnim ili međunarodnim tehničkim standardima u zemljama u kojima proizvodi nisu originalno dizajnirani. Ako je serijski broj na proizvodu izmijenjen, izbrisan, uklonjen ili nečitak.

Slučajeve u kojima Potrošač odbija dati Smartphoneservice-u relevantnu lozinku ili sigurnosne informacije za proizvod koji su potrebni za pružanje usluga u skladu s ovim Jamstvom.
Nedostatke koji se mogu popraviti instalacijom službenog softvera ili ažuriranja softvera koja ne omogućava Proizvođač, ali su dostupna bez naknade na tržištu.
Probleme koji se mogu riješiti pomoću standardnih metoda popravka a Potrošač odbija upotrebljavati te metode bez opravdanog razloga.
Servisi koje Smartphoneservice.hr provodi radi ispravka bilo kakve štete ili nedostataka prouzročenih nekim od ovih isključenih razloga podložni su naknadama za rad, prijevoz i dijelove. Ponovna instalacija izvornog softvera se naplacuje.

5. IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Smartphoneservice.hr neće biti odgovoran za gubitak bilo kojih pohranjenih podataka u proizvodu koji su popravljani.

6. Gore navedeni postupak odnosi se na jamstveni servis, a korisnik će biti odgovoran za bilo koje troškove koji nastanu uslijed nevažećeg jamstva.

7. Korisnik je duzan o svom trosku dostaviti uređaj na adresu Smartphoneservice.hr.

Smartphoneservice.hr zadržava pravo na donošenje konačne odluke o utvrđivanju problema i odabiru odgovarajuće servisne radnje. Zamijenjeni dijelovi pretpostavljaju ostatak jamstva originalnog proizvoda. Neka ograničenja i restrikcije koja se primjenjuju i navedeni programi subjekti su promjene bez prethodne najave.

Svi gore navedeni uvjeti su JAVNA OBJAVA te svaki klijent potpisom servisnog lista potvrđuje da je upoznat s istima i neupitno prihvaća sve uvjete.