Doživotno jamstvo

Toliko smo sigurni u naše procese ugradnje i kvalitetu originalnih dijelova da smo odlučili, prvi i jedini u Hrvatskoj, dati Vam doživotno jamstvo na originalne Apple, Samsung i Huawei ekrane. Tako smo Vam osigurali bezbrižno i pouzdano korištenje vašeg uređaja u godinama koje dolaze.

Uvjeti doživotnog jamstva

Doživotno jamstvo

Kako biste ugradjene dijelove koristili dugi niz godina potrebno je se drzati nekih jednostavnih pravila, odnosno koristiti uređaj po pravilima proizvođača. Niže su navedeni uvjeti doživotnog jamstva.

1. Jamstvo je važeće samo ako je priložen jamstveni list kao dokaz kupnje na kojoj je vidljiv datum kupnje, ime i prezime kupca, broj modela i serijski broj proizvoda(IMEI) Smartphoneservice.hr zadržava pravo odbijanja jamstva ako nedostaju takve informacije ili su iste izmijenjene nakon originalne kupnje proizvoda od prodavača.

2. Smartphoneservice.hr obveze ograničene su na popravak kvara ili zamjenu neispravnog dijela.

3. Popravak mora izvršiti samo Smartphoneservice.hr. Jamstvo će biti nevažeće, čak i ako je bilo koji drugi servis pokušao otkloniti kvar ili bilo koji drugi kvar nevezan uz predmet jamstva. Svaki dio koji Smartphoneservice.hr ugrađuje je oznacen posebnim markicama kao i detektorima vlage koji ne smiju biti ostećeni.
Svaki aparat koji Smartphoneservice.hr popravlja je zapečačen posebnim markicama koje ne smiju biti ostećene jer to za smartphoneservice.hr znači da je uređaj otvaran od strane trećih osoba te u tom slucaju jamstvo prestaje vrijediti.
Smartphoneservice.hr neće biti dužan nadoknaditi troškove odštete, udovoljiti zahtjevima i nadoknaditi štetu koja je nastala zbog neovlaštenog popravljanja proizvoda.

4. Jamstvo nije prenosivo, odnosno jamstvo vrijedi samo ako uređaj na reklamaciju donese osoba koja je kupila ugrađeni dio.

JAMSTVO NE POKRIVA SLJEDEĆE:

Povremena provjeravanja, održavanje, popravak i zamjenu dijelova uslijed trošenja.
Estetska oštećenja, uključujući između ostalog ogrebotine i udubljenja, tragove trošenja, burn-in efekt ili efekt zapečene slike ili ghost slike, lom, mehanička oštećenja, oštećenja uzrokovana vlagom, nagnječenjem (promjena boje ili razlivene boje po ekranu).
Zloupotrebu ili pogrešnu primjenu, uključujući, ali ne ograničavajući se na korištenje proizvoda osim za ispravnu svrhu ili onu koja nije u skladu sa uputama o održavanju i korištenju od strane proizvođača. Oštećenja nastala korištenjem proizvoda s dodatnim priborom koji nije odobren od strane Smartphoneservice.hr. Kvar na proizvodu nastao od neispravnog postavljanja ili korištenja koje nije u skladu s uputama i tehničkim ili sigurnosnim standardima navedenim u priručniku za korištenje.

Nezgode, viša sila, udari groma, poplava, požar, javna okupljanja, neispravna ventilacija, fluktuacija napona ili sve ostalo što nije u nadležnosti tvrtke Smartphoneservice.hr.
Neovlašteni prepravci na proizvodu s ciljem udovoljavanja lokalnim ili međunarodnim tehničkim standardima u zemljama u kojima proizvodi nisu originalno dizajnirani. Ako je serijski broj na proizvodu izmijenjen, izbrisan, uklonjen ili nečitak.

Slučajeve u kojima Potrošač odbija dati Smartphoneservice-u relevantnu lozinku ili sigurnosne informacije za proizvod koji su potrebni za pružanje usluga u skladu s ovim Jamstvom.
Nedostatke koji se mogu popraviti instalacijom službenog softvera ili ažuriranja softvera koja ne omogućava Proizvođač, ali su dostupna bez naknade na tržištu.
Probleme koji se mogu riješiti pomoću standardnih metoda popravka a Potrošač odbija upotrebljavati te metode bez opravdanog razloga.
Servisi koje Smartphoneservice.hr provodi radi ispravka bilo kakve štete ili nedostataka prouzročenih nekim od ovih isključenih razloga podložni su naknadama za rad, prijevoz i dijelove. Ponovna instalacija izvornog softvera se naplaćuje.

5. IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Smartphoneservice.hr neće biti odgovoran za gubitak bilo kojih pohranjenih podataka u proizvodu koji su popravljani.

6. Gore navedeni postupak odnosi se na jamstveni servis, a korisnik će biti odgovoran za bilo koje troškove koji nastanu uslijed nevažećeg jamstva.

7. Korisnik je dužan o svom trošku dostaviti uređaj na adresu Smartphoneservice.hr.

Smartphoneservice.hr zadržava pravo na donošenje konačne odluke o utvrđivanju problema i odabiru odgovarajuće servisne radnje. Zamijenjeni dijelovi pretpostavljaju ostatak jamstva originalnog proizvoda. Neka ograničenja i restrikcije koja se primjenjuju i navedeni programi subjekti su promjene bez prethodne najave.


Komentiraj slobodno!

komentar/a